Στα Ikonomakis Κομμωτήρια + VIP ειδικευόμαστε στις ριζικές αλλαγές μαλλιών,τόσο σε χρώματα,όσο και σε κουρέματα με σκοπό να αναδείξουμε τα δικά σας δυνατά χαρακτηριστικά και παράλληλα,να “κρύψουμε”τα πιο ευαίσθητα μέσω της μεθόδου της προσωπολογίας.Τα makeovers μας,συνοδεύονται πάντα απο ανάλυση των χαρακτηριστικών σας  με γνώμονα τις δικές σας επιθυμίες & ανάγκες.